Shop Velvet Dresses

Add to Wishlist

Ainta Black Floral Velvet Skater Dress

Ainta Black Floral Velvet Skater Dress

Regular Price: £34.00

Special Price £15.00

Add to Wishlist

Tara Grey Velvet Harness Bodycon Dress

Tara Grey Velvet Harness Bodycon Dress

Regular Price: £21.00

Special Price £10.00

Add to Wishlist

Jaida Black Velvet Midi Slip Dress

Jaida Black Velvet Midi Slip Dress

Regular Price: £20.00

Special Price £10.00

Add to Wishlist

Jaida Dusky Pink Velvet Midi Slip Dress

Jaida Dusky Pink Velvet Midi Slip Dress

Regular Price: £20.00

Special Price £10.00

26 Item(s)